Μαστέλο® Μοναδικά Προϊόντα

 

Το σήμα Μαστέλο® είναι εμπορικό σήμα κατοχυρωμένο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των γαλακτοκομικών προϊόντων που παράγονται στη Χίο, αποκλειστικά από τον Κωνσταντίνο Τουμάζο
Προϊόντα Μαστέλο®
Κάμπος - Χίος – Τ.Κ 82100 Τηλ: 22710 - 31451
E-Mail: mastelo@otenet.gr

H σωστή αναφορά των προϊόντων Μαστέλο®

Τα προϊόντα Μαστέλο® θα πρέπει να αναφέρονται-παρουσιάζονται, ακολουθώντας τις παρακάτω προδιαγραφές – επεξηγήσεις της κάθε κατηγορίας.
Αυτό είναι απαραίτητο σε κάθε αναφορά σε οποιαδήποτε από τα τέσσερα προϊόντα μας.

- Μαλακό τυρί Μαστέλο®
- Μαλακό τυρί Κατσικάκι Μαστέλο®
- Σκληρό τυρί Μαστέλο® Αλμυρό
-Ανθότυρο Μαστέλο®


Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το σήμα Μαστέλο® δεν μπορεί να χαρακτηρίζει κανένα άλλο χιώτικο τυρί, ούτε φυσικά κατηγορία χιώτικων τυριών γενικά
αλλά μόνο τα προϊόντα που παράγονται στη Χίο, αποκλειστικά
από τον Κωνσταντίνο Τουμάζο
Προϊόντα Μαστέλο®
και ότι σε κάθε αναφορά τους πρέπει να υπάρχει η ένδειξη ®